imkerij ‘t waal

Bijen


In Nederland zijn er meer dan 500 bijensoorten. Eén daarvan is de honingbij waarmee wordt geïmkerd. De meeste andere soorten zijn solitaire (wilde) bijen.


Honingbijen


In de zomer kan een bijenvolk wel uit 50.000 bijen bestaan.

Een volk bestaat uit 1 koningin, zeer veel vrouwelijke werkbijen en een aantal mannelijke darren.

De koningin gaat als ze een week oud is op bruidsvlucht en wordt dan in de lucht bevrucht door een aantal darren. Daarna heeft ze voldoende sperma om een aantal jaren eitjes te bevruchten. Ze kan tot wel 2000 eitjes per dag leggen. Uit bevruchte eitjes ontstaan werkbijen en in bijzondere gevallen koninginnen. Darren worden geboren uit onbevruchte eitjes. Een eitje wordt na 3 dagen een larf en daarna een pop. Een koningin wordt geboren na 16 dagen, en werkbij na 21 dagen en een dar na 24 dagen. De koningin wordt verzorgd door werkbijen (de hofhouding).

De werkbij heeft achtereenvolgens verschillende taken in het volk: cellen poetsen, broed verwarmen, het voeden van larven, stuifmeel en nectar verwerken, wasraten bouwen, verkenningsvluchten maken en uiteindelijk het halen van water stuifmeel en nectar. Werkbijen worden in de zomer vanwege het halen van de producten maar zes weken oud. Winterbijen worden wel zes maanden oud. Een koningin kan wel vier jaar oud worden.

Darren worden na de zomer door het volk “geruimd”.


Soorten honingbijen


In Nederland wordt voornamelijk geïmkerd met 3 soorten bijen.

- De “Hollandse bij” die nogal eens een wat stekerig karakter heeft

- De Carnica-bij. Een ras met een zachtaardig karakter. Wij imkeren met dit bijenras.

- De Buckfast-bij. Een in Engeland geteelde soort.


Bijenzwerm


Het is een natuurlijk proces dat een bijenvolk gaat zwermen. Dan gaat de koningin met ongeveer de helft van het volk het volk verlaten en een andere plek zoeken.

Imkers zullen er veel aan doen om zwermen te voorkomen,  omdat ze de zwerm niet kwijt willen en omdat zwermen ook overlast in de omgeving kunnen veroorzaken.

In een aantal gevallen kunnen zwermen worden “geschept”.

Als een zwerm er echt vandoor gaat is de overlevingskans nihil omdat bij ons onvoldoende natuurlijke plekken zijn waar ze een goed onderkomen kunnen hebben.


Honing


Bijen verzamelen nectar van bloemen, fruitbloesem en dergelijke. Ze verwerken de nectar welke ze opslaan in cellen waarna deze worden verzegeld.

De imker oogst een deel van de honing door deze te ontzegelen, te slingeren en te zeven, waarna ze in potjes worden gedaan. Een bijenvolk kan wel 20 kilo honing leveren.

De imker zal eind augustus/begin september, bij een tekort aan wintervoer,  de bijen voeren met suikerwater.


carnicas